Kho truyện cười (khotruyencuoi)
Connected studies and activities

About me

Truyện cười hay còn được gọi là truyện tiếu lâm được xem là một lĩnh vực truyện dân gian bao gồm hàng loạt các hình thức được gọi với những danh từ khác nhau như truyện khôi hài, truyện tiếu lâm, truyện trào phúng, giai thoại hài hước, truyện trạng,…vô cùng đa dạng rộng lớn và phức tạp. Website: https://cotich.net/truyen-cuoi.html https://www.youtube.com/channel/UCgnHeikFtJA370J02inZ9MQ/about https://www.tumblr.com/blog/khotruyencuois-blog https://www.pinterest.com/khotruyencuoihay/ https://edex.adobe.com/community/member/ShkntLNlB

No currently public data sets.